GH패딩코트
₩258,000원 
 
캐시미어코트
₩299,000원 
 
딥로즈코트 2
₩198,000원 
 
리멤버니트(스카이블루)
₩58,900원 
 
 
샤모아베스트(브라운) 2
₩79,900원 
 
플렌티플코트(그레이) 1
₩198,000원 
 
M패딩야상(카키) 5
₩79,900원 
 
인조퍼점퍼 1
₩34,000원 
 

 
GH패딩코트
₩258,000원 
 
캐시미어코트
₩299,000원 
 
딥로즈코트 2
₩198,000원 
 
와인트윈코트 8
₩258,000원 
 
 
샤모아베스트(브라운) 2
₩79,900원 
 
플렌티플코트(그레이) 1
₩198,000원 
 
M패딩야상(카키) 5
₩79,900원 
 
머스카렛 워머(천연모피) 4
₩230,000원 
 
 
인조퍼점퍼 1
₩34,000원 
 
트리밍코트(네이비)
(모피목도리별도)
8
₩109,000원 
 
버클베스트 12
₩138,000원 
 
리멤버니트(스카이블루)
₩58,900원 
 
 
상품이름: 헬레닉셔츠 1
₩59,800원 
 
트위스트니트(브라운) 5
₩28,000원 
 
버튼라인 셔츠 4
₩58,000원 
 
프렌치하프코트
₩168,000원 
 
 
SW코트(그레이) 1
₩148,000원 
 
베이비브라운패딩 7
₩49,800원 
 
이지캐쥬얼코트 2
₩69,000원 
 
블랙미니원피스
(폴라,목걸이 별도판매)
6
₩84,500원 
 
 
포켓원피스(블랙) 4
₩99,800원 
 
빈티지플레그셔츠 2
₩36,000원 
 
그레이스미니원피스 1
₩65,000원 
 
체크스커트
₩58,000원 
 
 
체인니트 2
₩45,000원 
 
카니발니트(코발트블루)
₩43,000원 
 
버건디기모팬츠 4
₩33,000원 
 
포트니트 3
₩44,000원 
 
 
슬래시 폴라(블랙) 1
₩43,000원 
 
손뜨개가디건 2
₩48,000원 
 
베이직판쵸(베이지브라운) 1
₩38,900원 
 
뽀글이 가디건(블랙) 1
₩49,900원 
 
 
슬래시 폴라 3
₩43,000원 
 
크로스스티치니트 3
₩39,900원 
 
로엘셔츠블라우스(블랙) 2
₩69,000원 
 
IAN티셔츠(라이트퍼플)
₩16,500원 
 

 
로에 티셔츠(블랙) 9
₩17,500원 
 
일리고 블라우스(블랙) 4
₩68,000원 
 
믹스카디건(블랙) 8
₩48,900원 
 
믹싱셔링블라우스
일시품절
9
₩69,900원